Basisschool

naam Stedelijke Basisschool - De Gele Ballon
adres Lamorinièrestraat 93
2018 Antwerpen
telefoon 03 502 19 50
fax 03 239 91 63
e-mail degeleballon@so.antwerpen.be
website www.stedelijkonderwijs.be/degeleballon
onderwijsnet Officieel gesubsidieerd onderwijs
directeur Mounia JAFFAL
bestuur
scholengemeenschap
clb
instellingsnummer 129081
herstructureringen Afsplitsing van 6171 op 01/09/2011

Vestigingen basisonderwijs

1. Lamorinièrestraat 93, 2018 Antwerpen

Gewoon voltijds kleuteronderwijs

  • Kleuterklas

Gewoon voltijds lager onderwijs

  • 1ste leerjaar
  • 2de leerjaar
  • 3de leerjaar
  • 4de leerjaar
  • 5de leerjaar
  • 6de leerjaar