Basisschool

naam Stedelijke Basisschool - Omnimundo
adres Van Maerlantstraat 30
2060 Antwerpen
telefoon 03 298 16 50
fax 03 298 16 59
e-mail omnimundo@so.antwerpen.be
website www.stedelijkonderwijs.be/omnimundo
onderwijsnet Officieel gesubsidieerd onderwijs
directeur Sven HAPERS
bestuur
scholengemeenschap
clb
instellingsnummer 129098
herstructureringen Afsplitsing van 6437 op 01/09/2011

Vestigingen basisonderwijs

1. Van Maerlantstraat 30, 2060 Antwerpen

Gewoon voltijds kleuteronderwijs

  • Kleuterklas

Gewoon voltijds lager onderwijs

  • 1ste leerjaar
  • 2de leerjaar
  • 3de leerjaar
  • 4de leerjaar
  • 5de leerjaar
  • 6de leerjaar