Basisschool

naam Stedelijke Basisschool - Hét Talent
adres Juul Grietensstraat 8
2140 Antwerpen
telefoon 03 298 16 80
fax 03 298 16 99
e-mail hettalent@so.antwerpen.be
website www.stedelijkonderwijs.be/hettalent
onderwijsnet Officieel gesubsidieerd onderwijs
directeur Nele VAN DEN BULCK
bestuur
scholengemeenschap
clb
instellingsnummer 129254
herstructureringen Afsplitsing van 8136 op 01/09/2011

Vestigingen basisonderwijs

1. Juul Grietensstraat 8, 2140 Antwerpen

Gewoon voltijds kleuteronderwijs

  • Kleuterklas

Gewoon voltijds lager onderwijs

  • 1ste leerjaar
  • 2de leerjaar
  • 3de leerjaar
  • 4de leerjaar
  • 5de leerjaar
  • 6de leerjaar