Basisschool

naam
Stedelijke Basisschool - De Sportschool
adres
Jules de Saint-Genoisstraat 93
9050 Gentbrugge
telefoon
09 230 79 36
onderwijsnet
Officieel gesubsidieerd onderwijs
directeur
Anita Kaufmann
scholengemeenschap
instellingsnummer
22401
herstructureringen
overheveling naar 124263 op 01/09/2008

Vestigingen basisonderwijs

1. Jules de Saint-Genoisstraat 93, 9050 Gentbrugge
Wil je voor schooljaar 2021-2022 inschrijven in deze vestigingsplaats voor één of meerdere geboorte- en/of leerjaren, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.

Gewoon voltijds kleuteronderwijs

  • Kleuterklas

Gewoon voltijds lager onderwijs

  • 1ste leerjaar
  • 2de leerjaar
  • 3de leerjaar
  • 4de leerjaar
  • 5de leerjaar
  • 6de leerjaar