School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam Provinciaal Instituut PIVA
adres Desguinlei 244
2018 Antwerpen
telefoon 03 242 26 00
fax 03 242 26 01
e-mail toon.veelaert@provincieantwerpen.be
website www.piva.be
onderwijsnet Officieel gesubsidieerd onderwijs
directeur Toon Veelaert
bestuur
scholengemeenschap
clb
instellingsnummer 28514
herstructureringen Fusie na afsplitsing naar 103564 op 01/09/1995

Vestigingen secundair onderwijs

1. Desguinlei 244, 2018 Antwerpen
1ste graad
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
Voeding en horeca
Voeding en horeca
2de en 3de graad BSO 2de graad 3de graad
studiegebied Voeding
Banketaannemer-traiteur - 7
Banketbakkerij-chocoladebewerking - 7
Brood- en banketbakkerij 3-4 -
Brood- en banketbakkerij en confiserie - 5-6
Hotelonthaal - 7
Restaurantbedrijf en drankenkennis - 7
Restaurant en keuken 3-4 5-6
Slagerij en verkoopsklare gerechten - 5-6
Slagerij en vleeswarenbereiding 3-4 -
Slagerij-fijnkosttraiteur - 7
Specialiteitenrestaurant - 7
2de en 3de graad TSO 2de graad 3de graad
studiegebied Voeding
Brood en banket 3-4 5-6
Hotel 3-4 5-6
Slagerij en vleeswaren 3-4 5-6
Voedingstechnieken 4 -
studiegebied Toerisme
Toerisme 3-4 5-6