School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam Sint-Claracollege
adres Kloosterbaan 5
2370 Arendonk
telefoon 014 67 85 72
e-mail info@sintclara.eu
website www.sintclara.eu
onderwijsnet Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur G. Wens
bestuur
scholengemeenschap
clb
instellingsnummer 29454

Vestigingen secundair onderwijs

1. Kloosterbaan 5, 2370 Arendonk
1ste graad
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
Economie en organisatie
Economie-organis. - Maatschappij-welzijn
Klassieke talen (Grieks en Latijn)
Maatschappij en welzijn
Maatschappij en welzijn
Moderne talen en wetenschappen
Stem-technieken
Stem-technieken (toepassingsgericht)
Stem-wetenschappen (meer conceptueel)
2de en 3de graad ASO 2de graad 3de graad
studiegebied Algemeen secundair onderwijs
Economie 3-4 -
Economie-moderne talen - 5-6
Latijn 3-4 -
Latijn-moderne talen - 5-6
Latijn-wiskunde - 5
Wetenschappen 3-4 -
Wetenschappen-wiskunde - 5-6
2de en 3de graad BSO 2de graad 3de graad
studiegebied Mechanica-elektriciteit
Basismechanica 3-4 -
Lassen-constructie - 5-6
studiegebied Handel
Kantoor 3-4 5-6
studiegebied Personenzorg
Verzorging - 5-6
Verzorging-voeding 3-4 -
2de en 3de graad TSO 2de graad 3de graad
studiegebied Mechanica-elektriciteit
Elektrische installatietechnieken - 5-6
Elektrotechnieken 3-4 -
studiegebied Handel
Handel 3-4 5-6
studiegebied Personenzorg
Sociale en technische wetenschappen 3-4 5-6