School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam Stedelijk Lyceum Waterbaan
adres Waterbaan 159
2100 Antwerpen
telefoon 03 292 66 70
fax 03 292 66 89
e-mail chantal.martiny@so.antwerpen.be
website https://www.stedelijkonderwijs.be/stedelijklyceumwaterbaan
onderwijsnet Officieel gesubsidieerd onderwijs
directeur Chantal Martiny
bestuur
scholengemeenschap
clb
instellingsnummer 29942

Vestigingen secundair onderwijs

1. Waterbaan 159, 2100 Antwerpen
1ste graad
1ste leerjaar A
Economie en organisatie
Klassieke talen (Grieks en Latijn)
Maatschappij en welzijn
Moderne talen en wetenschappen
Stem-technieken (toepassingsgericht)
2de en 3de graad ASO 2de graad 3de graad
studiegebied Algemeen secundair onderwijs
Economie 3-4 -
Economie-moderne talen - 5-6
Economie-wiskunde - 5-6
Humane wetenschappen 3-4 5-6
Latijn-moderne talen - 6
Wetenschappen 3-4 -
Wetenschappen-wiskunde - 5-6
2de en 3de graad TSO 2de graad 3de graad
studiegebied Land- en tuinbouw
Biotechnische wetenschappen 3-4 5
studiegebied Handel
Boekhouden-informatica - 5-6
Handel 3-4 -
studiegebied Personenzorg
Sociale en technische wetenschappen 3-4 5-6
2. Sint-Rochusstraat 22, 2100 Antwerpen
1ste graad
1ste leerjaar B
Economie en organisatie - Kunst-creatie
Eco.-org. -Kunst-creatie -Maatsch.-welz.
Kunst en creatie - Maatschappij-welzijn
2de en 3de graad BSO 2de graad 3de graad
studiegebied Personenzorg
Kinderbegeleider duaal (duaal leren) - 7
Kinderzorg - 7
Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige - 7
Verzorgende/Zorgkundige duaal (duaal leren) - 7
Verzorging - 5-6
Verzorging-voeding 3-4 -
4. Durletstraat 8, 2018 Antwerpen
1ste graad
1ste leerjaar A
Klassieke talen (Grieks en Latijn)
Maatschappij en welzijn
Moderne talen en wetenschappen
2de en 3de graad ASO 2de graad 3de graad
studiegebied Algemeen secundair onderwijs
Humane wetenschappen 3 -
Latijn 3-4 -
Latijn-moderne talen - 5
Moderne talen-wetenschappen - 5
Wetenschappen 3-4 -
Wetenschappen-wiskunde - 5
5. Lamorinièrestraat 16, 2018 Antwerpen
2de en 3de graad TSO 2de graad 3de graad
studiegebied Land- en tuinbouw
Biotechnische wetenschappen 3 -