School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Kardinaal van Roey-Instituut A SO
adres
Mgr. Donchelei 7
2290 Vorselaar
telefoon
014 50 93 11
website
onderwijsnet
Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur
Birgit Mylle
instellingsnummer
31583
herstructureringen
Afsplitsing naar 122762 op 01/09/2004
Aanhechting van 31575 op 01/09/1995

Vestigingen secundair onderwijs

1. Mgr. Donchelei 7, 2290 Vorselaar
1ste graad
1ste leerjaar A
Economie en organisatie
Maatschappij en welzijn
Moderne talen en wetenschappen
Stem-wetenschappen (meer conceptueel)
2de en 3de graad ASO 2de graad 3de graad
studiegebied Algemeen secundair onderwijs
Economie 4 -
Economie-moderne talen - 5-6
Economie-wiskunde - 5-6
Grieks-Latijn 4 5
Humane wetenschappen 4 5-6
Latijn 4 -
Latijn-moderne talen - 5-6
Latijn-wetenschappen - 5-6
Latijn-wiskunde - 5-6
Moderne talen-wetenschappen - 5-6
Wetenschappen 4 -
Wetenschappen-wiskunde - 5-6
Andere studierichtingen
Economische wetenschappen 3 -
Grieks-Latijn 3 -
Humane wetenschappen 3 -
Latijn 3 -
Moderne talen 3 -
Natuurwetenschappen 3 -
2de en 3de graad TSO 2de graad 3de graad
Andere studierichtingen
Biotechnieken 3 -
Biotechnologische STEM-wetenschappen 3 -
studiegebied Chemie
Chemie - 5-6
Farmaceutisch-technisch assistent - 5-6
Techniek-wetenschappen 4 5-6