School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam Maria-Boodschaplyceum
adres Moutstraat 22
1000 Brussel
telefoon 02 506 89 20
fax 02 513 84 80
e-mail info@mabobrussel.be
website www.mabobrussel.be
onderwijsnet Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur Annick STIE
bestuur
scholengemeenschap
clb
instellingsnummer 32151

Vestigingen secundair onderwijs

1. Moutstraat 22, 1000 Brussel
1ste graad
1ste leerjaar A
Economie en organisatie
Klassieke talen (Grieks en Latijn)
Maatschappij en welzijn
Moderne talen en wetenschappen
2de en 3de graad ASO 2de graad 3de graad
studiegebied Algemeen secundair onderwijs
Economie 3-4 -
Economie-moderne talen - 5-6
Economie-wiskunde - 5-6
Grieks 3-4 -
Grieks-moderne talen - 5-6
Grieks-wiskunde - 5-6
Humane wetenschappen 3-4 5-6
Latijn 3-4 -
Latijn-moderne talen - 5
Latijn-wiskunde - 5-6
Wetenschappen 3-4 -
Wetenschappen-wiskunde - 5-6