School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Bisschoppelijk College der Onbevlekte Ontvangenis
adres
Karel Coggelaan 8
8630 Veurne
telefoon
058 31 14 74
onderwijsnet
Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur
Christof Desloovere
instellingsnummer
35667

Vestigingen secundair onderwijs

1. Karel Coggelaan 8, 8630 Veurne
1ste graad
1ste leerjaar A
Klassieke talen (Grieks en Latijn)
Moderne talen en wetenschappen
2de en 3de graad ASO 2de graad 3de graad
studiegebied Algemeen secundair onderwijs
Economie 4 -
Economie-moderne talen - 5-6
Economie-wiskunde - 5-6
Latijn 4 -
Latijn-moderne talen - 5-6
Latijn-wetenschappen - 5-6
Latijn-wiskunde - 5-6
Moderne talen-wiskunde - 5-6
Wetenschappen 4 -
Wetenschappen-wiskunde - 5-6
Andere studierichtingen
Economische wetenschappen 3 -
Latijn 3 -
Moderne talen 3 -
Natuurwetenschappen 3 -