Basisschool

naam
Vrije Basisschool Nieuwland
adres
Nieuwland 194
1000 Brussel
telefoon
0498 59 65 56
onderwijsnet
Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur
Brian ROTSAERT
scholengemeenschap
instellingsnummer
3699
herstructureringen
  • Afsplitsing naar 146175 op 01/09/2023

Vestigingen basisonderwijs

1. Nieuwland 194, 1000 Brussel
Wil je voor schooljaar 2024-2025 inschrijven in deze vestigingsplaats voor één of meerdere geboorte- en/of leerjaren, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.

Gewoon voltijds kleuteronderwijs

  • Kleuterklas

Gewoon voltijds lager onderwijs

  • 1ste leerjaar
  • 2de leerjaar
  • 3de leerjaar
  • 4de leerjaar
  • 5de leerjaar
  • 6de leerjaar