School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Instituut Sint-Vincentius a Paulo
adres
Pachthofstraat 3
9308 Gijzegem
telefoon
053 72 93 40
onderwijsnet
Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur
Marie-Christine Grysolle
instellingsnummer
37259
herstructureringen
Afsplitsing naar 126151 op 01/09/2007
Afsplitsing van 37242 op 01/09/1991
Opslorping van 36061 op 01/09/1987

Vestigingen secundair onderwijs

1. Pachthofstraat 3, 9308 Gijzegem
1ste graad
1ste leerjaar A
Klassieke talen (Grieks en Latijn)
Maatschappij en welzijn
Moderne talen en wetenschappen
Sport
2de en 3de graad ASO 2de graad 3de graad
studiegebied Algemeen secundair onderwijs
Economie 4 -
Economie-moderne talen - 5-6
Economie-wiskunde - 5-6
Grieks-Latijn 4 5-6
Humane wetenschappen 4 5-6
Latijn 4 -
Latijn-wetenschappen - 5-6
Latijn-wiskunde - 5-6
Moderne talen-wetenschappen - 5-6
Wetenschappen 4 -
Wetenschappen-wiskunde - 5-6
Andere studierichtingen
Economische wetenschappen 3 -
Grieks-Latijn 3 -
Humane wetenschappen 3 -
Latijn 3 -
Moderne talen 3 -
Natuurwetenschappen 3 -
2de en 3de graad TSO 2de graad 3de graad
studiegebied Sport
Lichamelijke opvoeding en sport 4 5-6
Andere studierichtingen
Maatschappij en welzijn 3 -
Maatschappij- en welzijnswetenschappen 3 -
Sport 3 -
studiegebied Personenzorg
Sociale en technische wetenschappen 4 5-6