School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Secundair Kunstinstituut
adres
Ottogracht 4
9000 Gent
telefoon
09 323 58 00
onderwijsnet
Officieel gesubsidieerd onderwijs
directeur
Hilde Van Beveren
bestuur
instellingsnummer
50633

Vestigingen secundair onderwijs

1. Ottogracht 4, 9000 Gent
2de en 3de graad arbeidsmarktfinaliteit 2de graad 3de graad
Studiedomein kunst en creatie
Decor en etalage 3-4 -
Decor, etalage en publiciteit - 5
2de en 3de graad dubbele finaliteit (doorstroom en arbeidsmarkt) 2de graad 3de graad
Studiedomein kunst en creatie
Beeldende en audiovisuele kunsten 3-4 -
Beeldende kunst - 5
2de en 3de graad doorstroomfinaliteit 2de graad 3de graad
Studiedomein kunst en creatie
Audiovisuele vorming - 5
Beeldende en audiovisuele vorming 3-4 -
Beeldende vorming - 5
Woordkunst-drama 3-4 5
3de graad KSO 2de graad 3de graad
Studiegebied beeldende kunsten
Bijzondere beeldende vorming - 7
Studiegebied podiumkunsten
Bijzondere vorming woordkunst-drama - 7
Vestigingsplaatsen
  • 4. Lange Violettestraat 10, 9000 Gent