Basisschool

naam Gemeentelijke Basisschool
adres Desmedtstraat 42
1930 Zaventem
telefoon 02 720 09 89
fax 02 720 78 96
e-mail directie@gemeenteschoolzaventem.be
website www.gemeenteschoolzaventem.be
onderwijsnet Officieel gesubsidieerd onderwijs
directeur Ade DEHANDSCHUTTER
bestuur
scholengemeenschap
clb
instellingsnummer 5876
herstructureringen Afsplitsing naar 128033 op 01/09/2009

Vestigingen basisonderwijs

1. Desmedtstraat 42, 1930 Zaventem

Gewoon voltijds kleuteronderwijs

  • Kleuterklas

Gewoon voltijds lager onderwijs

  • 1ste leerjaar
  • 2de leerjaar
  • 3de leerjaar
  • 4de leerjaar
  • 5de leerjaar
  • 6de leerjaar