Basisschool

naam
Stedelijke Basisschool - De Evenaar
adres
Constitutiestraat 61
2060 Antwerpen
telefoon
03 289 11 20
onderwijsnet
Officieel gesubsidieerd onderwijs
directeur
Petra LEBEAU
instellingsnummer
6163
verslagen
herstructureringen
  • Afsplitsing naar 131052 op 01/09/2014

Vestigingen basisonderwijs

1. Constitutiestraat 61, 2060 Antwerpen
Wil je voor schooljaar 2023-2024 inschrijven in deze vestigingsplaats voor één of meerdere geboorte- en/of leerjaren, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.

Gewoon voltijds kleuteronderwijs

  • Kleuterklas

Gewoon voltijds lager onderwijs

  • 1ste leerjaar
  • 2de leerjaar
  • 3de leerjaar
  • 4de leerjaar
  • 5de leerjaar
  • 6de leerjaar