Basisschool

naam Stedelijke Basisschool - De Wereldreiziger
adres Quellinstraat 31
2018 Antwerpen
telefoon 03 201 62 70
fax 03 201 62 71
e-mail dewereldreiziger@so.antwerpen.be
website www.stedelijkonderwijs.be/dewereldreiziger
onderwijsnet Officieel gesubsidieerd onderwijs
directeur Jef Groffen
bestuur
scholengemeenschap
clb
instellingsnummer 6189

Vestigingen basisonderwijs

1. Quellinstraat 31, 2018 Antwerpen

Gewoon voltijds kleuteronderwijs

  • Kleuterklas

Gewoon voltijds lager onderwijs

  • 1ste leerjaar
  • 2de leerjaar
  • 3de leerjaar
  • 4de leerjaar
  • 5de leerjaar
  • 6de leerjaar
2. Provinciestraat 110, 2018 Antwerpen

Gewoon voltijds kleuteronderwijs

  • Kleuterklas