Basisschool

naam Stedelijke Basisschool - Via Louiza
adres Louizastraat 17
2000 Antwerpen
telefoon 03 334 45 90
e-mail vialouiza@so.antwerpen.be
website www.stedelijkonderwijs.be/vialouiza
onderwijsnet Officieel gesubsidieerd onderwijs
directeur Eddy PALMERS
bestuur
scholengemeenschap
clb
instellingsnummer 6197

Vestigingen basisonderwijs

1. Louizastraat 17, 2000 Antwerpen

Gewoon voltijds kleuteronderwijs

  • Kleuterklas

Gewoon voltijds lager onderwijs

  • 1ste leerjaar
  • 2de leerjaar
  • 3de leerjaar
  • 4de leerjaar
  • 5de leerjaar
  • 6de leerjaar