Basisschool

naam Stedelijke Basisschool - Villa Stuivenberg
adres Stuivenbergplein 37
2060 Antwerpen
telefoon 03 432 17 70
e-mail villastuivenberg@so.antwerpen.be
website www.stedelijkonderwijs.be/villastuivenberg
onderwijsnet Officieel gesubsidieerd onderwijs
directeur Kristin DU PONT
bestuur
scholengemeenschap
clb
instellingsnummer 6445

Vestigingen basisonderwijs

1. Stuivenbergplein 37, 2060 Antwerpen

Gewoon voltijds kleuteronderwijs

  • Kleuterklas

Gewoon voltijds lager onderwijs

  • 1ste leerjaar
  • 2de leerjaar
  • 3de leerjaar
  • 4de leerjaar
  • 5de leerjaar
  • 6de leerjaar