Basisschool

naam Stedelijke Basisschool - De Sterrenkijker
adres Durletstraat 8
2018 Antwerpen
telefoon 03 298 28 40
e-mail desterrenkijker@so.antwerpen.be
website www.stedelijkonderwijs.be/desterrenkijker
onderwijsnet Officieel gesubsidieerd onderwijs
directeur Els TRUYMAN
bestuur
scholengemeenschap
clb
instellingsnummer 6593

Vestigingen basisonderwijs

1. Durletstraat 8, 2018 Antwerpen

Gewoon voltijds kleuteronderwijs

  • Kleuterklas

Gewoon voltijds lager onderwijs

  • 1ste leerjaar
  • 2de leerjaar
  • 3de leerjaar
  • 4de leerjaar
  • 5de leerjaar
  • 6de leerjaar
2. Molenstraat 24, 2018 Antwerpen

Gewoon voltijds kleuteronderwijs

  • Kleuterklas