Basisschool

naam Stedelijke Basisschool - De Piramide
adres Pierenbergstraat 33
2020 Antwerpen
telefoon 03 293 24 80
e-mail depiramide@so.antwerpen.be
website www.stedelijkonderwijs.be/depiramide
onderwijsnet Officieel gesubsidieerd onderwijs
directeur JEAN-PAUL GILLISSEN
bestuur
scholengemeenschap
clb
instellingsnummer 6651

Vestigingen basisonderwijs

1. Pierenbergstraat 33, 2020 Antwerpen

Gewoon voltijds kleuteronderwijs

  • Kleuterklas

Gewoon voltijds lager onderwijs

  • 1ste leerjaar
  • 2de leerjaar
  • 3de leerjaar
  • 4de leerjaar
  • 5de leerjaar
  • 6de leerjaar