Basisschool

naam Stedelijke Basisschool - De Beren
adres Antwerpsebaan 152
2040 Antwerpen
telefoon 03 502 18 20
fax 03 502 18 39
e-mail deberen@so.antwerpen.be
website www.stedelijkonderwijs.be/deberen
onderwijsnet Officieel gesubsidieerd onderwijs
directeur Karin VAN DEN BRANDT
bestuur
scholengemeenschap
clb
instellingsnummer 6767

Vestigingen basisonderwijs

1. Antwerpsebaan 152, 2040 Antwerpen

Gewoon voltijds kleuteronderwijs

  • Kleuterklas

Gewoon voltijds lager onderwijs

  • 1ste leerjaar
  • 2de leerjaar
  • 3de leerjaar
  • 4de leerjaar
  • 5de leerjaar
  • 6de leerjaar