Basisschool

naam Stedelijke basisschool - De Mozaïek
adres Silsburgstraat 83
2100 Antwerpen
telefoon 03 321 00 39
e-mail demozaiek@so.antwerpen.be
website www.stedelijkonderwijs.be/demozaiek
onderwijsnet Officieel gesubsidieerd onderwijs
directeur Stella Oelbrandt
bestuur
scholengemeenschap
clb
instellingsnummer 7237

Vestigingen basisonderwijs

1. Silsburgstraat 83, 2100 Antwerpen

Gewoon voltijds kleuteronderwijs

  • Kleuterklas

Gewoon voltijds lager onderwijs

  • 1ste leerjaar
  • 2de leerjaar
  • 3de leerjaar
  • 4de leerjaar
  • 5de leerjaar
  • 6de leerjaar