Basisschool

naam Stedelijke Basisschool - De Speelvogel
adres Schotensesteenweg 138
2100 Antwerpen
telefoon 03 432 88 10
e-mail despeelvogel@so.antwerpen.be
website www.stedelijkonderwijs.be/despeelvogel
onderwijsnet Officieel gesubsidieerd onderwijs
directeur Kylie PINCEEL
bestuur
scholengemeenschap
clb
instellingsnummer 7261
herstructureringen Afsplitsing naar 132266 op 01/09/2017

Vestigingen basisonderwijs

1. Schotensesteenweg 138, 2100 Antwerpen

Gewoon voltijds kleuteronderwijs

  • Kleuterklas

Gewoon voltijds lager onderwijs

  • 1ste leerjaar
  • 2de leerjaar
  • 3de leerjaar
  • 4de leerjaar
  • 5de leerjaar
  • 6de leerjaar