Autonome lagere school

naam Stedelijke Lagere School De Vlinderboom
adres Te Boelaarpark 5
2140 Antwerpen
telefoon 03 334 03 90
fax 03 334 03 99
e-mail lager.de.vlinderboom@so.antwerpen.be
website www.stedelijkonderwijs.be/devlinderboom
onderwijsnet Officieel gesubsidieerd onderwijs
directeur Kelly THYSSEN
bestuur
scholengemeenschap
clb
instellingsnummer 8102
herstructureringen Opslorping van 8136 op 01/09/2012

Vestigingen basisonderwijs

1. Te Boelaarpark 5, 2140 Antwerpen

Gewoon voltijds lager onderwijs

  • 4de leerjaar
  • 5de leerjaar
  • 6de leerjaar
2. Arthur Matthyslaan 82, 2140 Antwerpen

Gewoon voltijds lager onderwijs

  • 1ste leerjaar
  • 2de leerjaar
  • 3de leerjaar