Basisschool

naam Stedelijke Basisschool - De Esdoorn
adres Vinçottestraat 44
2140 Antwerpen
telefoon 03 432 17 90
e-mail deesdoorn@so.antwerpen.be
website www.stedelijkonderwijs.be/de-esdoorn
onderwijsnet Officieel gesubsidieerd onderwijs
directeur Johan VERSIJP
bestuur
scholengemeenschap
clb
instellingsnummer 8111

Vestigingen basisonderwijs

1. Vinçottestraat 44, 2140 Antwerpen

Gewoon voltijds kleuteronderwijs

  • Kleuterklas

Gewoon voltijds lager onderwijs

  • 1ste leerjaar
  • 2de leerjaar
  • 3de leerjaar
  • 4de leerjaar
  • 5de leerjaar
  • 6de leerjaar