Basisschool

naam Stedelijke Basisschool - Flora
adres Florastraat 120
2140 Antwerpen
telefoon 03 291 16 80
e-mail flora@so.antwerpen.be
website www.stedelijkonderwijs.be/flora
onderwijsnet Officieel gesubsidieerd onderwijs
directeur Ilse LEGON
bestuur
scholengemeenschap
clb
instellingsnummer 8128

Vestigingen basisonderwijs

1. Florastraat 120, 2140 Antwerpen

Gewoon voltijds kleuteronderwijs

  • Kleuterklas

Gewoon voltijds lager onderwijs

  • 1ste leerjaar
  • 2de leerjaar
  • 3de leerjaar
  • 4de leerjaar
  • 5de leerjaar
  • 6de leerjaar