Autonome lagere school

naam Gemeentelijke Lagere School
einddatum 31/08/2012
instellingsnummer 8136
herstructureringen Afsplitsing naar 129254 op 01/09/2011
Opslorping naar 8102 op 01/09/2012