Basisschool

naam Stedelijke Basisschool - De Horizon
adres Betogingstraat 9
2140 Antwerpen
telefoon 03 502 10 90
e-mail dehorizon@so.antwerpen.be
website www.stedelijkonderwijs.be/dehorizon
onderwijsnet Officieel gesubsidieerd onderwijs
directeur Bjorn DAENEKINDT
bestuur
scholengemeenschap
clb
instellingsnummer 8144
herstructureringen Afsplitsing naar 129619 op 01/09/2012

Vestigingen basisonderwijs

1. Betogingstraat 9, 2140 Antwerpen

Gewoon voltijds kleuteronderwijs

  • Kleuterklas

Gewoon voltijds lager onderwijs

  • 1ste leerjaar
  • 2de leerjaar
  • 3de leerjaar
  • 4de leerjaar
  • 5de leerjaar
  • 6de leerjaar