Hogeschool

naam Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen
einddatum 30/09/2013
instellingsnummer 103564
herstructureringen Fusie na afsplitsing van 28514 op 01/09/1995
Fusie van 29132 op 01/09/1995
Fusie van 29199 op 01/09/1995
Fusie naar 129941 op 01/10/2013
Fusie van 47688 op 01/09/1995
Fusie na afsplitsing van 29637 op 01/09/1995
Vestigingsplaatsen
  • 0. Lange Nieuwstraat 101, 2000 Antwerpen