Hogeschool

naam
Provinciale Hogeschool Limburg
einddatum
30/09/2013
instellingsnummer
103747
herstructureringen
Fusie van 39214 op 01/09/1995
Fusie van 39255 op 01/09/1995
Fusie na afsplitsing van 39149 op 01/09/1995
Fusie na afsplitsing van 50096 op 01/09/1995
Fusie van 44701 op 01/09/1995
Fusie van 48116 op 01/09/1995
Fusie naar 129924 op 01/10/2013
Opslorping na afsplitsing naar 110189 op 01/09/2013
Vestigingsplaatsen
  • 0. Elfde-Liniestraat 24, 3500 Hasselt