School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Sint-Jan Berchmansinstituut ASO-TSO-BSO
adres
Begijnhofstraat 3
2870 Puurs
telefoon
03 890 63 30
onderwijsnet
Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur
Erik Van De Voorde
instellingsnummer
104166

Vestigingen secundair onderwijs

1. Begijnhofstraat 3, 2870 Puurs
2de en 3de graad doorstroomfinaliteit 2de graad 3de graad
Studiedomein domeinoverschrijdend
Economie-Moderne talen - 5
Economie-Wiskunde - 5
Economische wetenschappen 3-4 -
Humane wetenschappen 3-4 5
Latijn 3-4 -
Latijn-Moderne talen - 5
Latijn-Wiskunde - 5
Moderne talen 3-4 5
Moderne talen-Wetenschappen - 5
Natuurwetenschappen 3-4 -
Wetenschappen-Wiskunde - 5
2de en 3de graad arbeidsmarktfinaliteit 2de graad 3de graad
Studiedomein economie en organisatie
Onthaal, organisatie en sales - 5
Organisatie en logistiek 3-4 -
2de en 3de graad dubbele finaliteit (doorstroom en arbeidsmarkt) 2de graad 3de graad
Studiedomein economie en organisatie
Bedrijf en organisatie 3-4 -
Bedrijfsorganisatie - 5
Commerciële organisatie - 5
3de graad ASO 2de graad 3de graad
Studiegebied algemeen secundair onderwijs
Economie-moderne talen - 6
Economie-wiskunde - 6
Humane wetenschappen - 6
Latijn-moderne talen - 6
Latijn-wetenschappen - 6
Latijn-wiskunde - 6
Moderne talen-wetenschappen - 6
Wetenschappen-wiskunde - 6
3de graad BSO 2de graad 3de graad
Studiegebied handel
Kantoor - 6
Kantooradministratie en gegevensbeheer - 7
3de graad TSO 2de graad 3de graad
Studiegebied handel
Handel - 6
Secretariaat-talen - 6
2. Schuttershofstraat 17, 2870 Puurs
2de en 3de graad doorstroomfinaliteit 2de graad 3de graad
Studiedomein stem
Informatica- & communicatiewetenschappen - 5
Technologische wetenschappen 3-4 -
Technologische wetensch. en engineering - 5
2de en 3de graad dubbele finaliteit (doorstroom en arbeidsmarkt) 2de graad 3de graad
Studiedomein stem
Elektromechanische technieken 3-4 5
Industriële ICT - 5
2de en 3de graad arbeidsmarktfinaliteit 2de graad 3de graad
Studiedomein stem
Elektriciteit 3-4 -
Elektrische installaties - 5
Lassen-constructie - 5
Mechanica 3-4 -
3de graad TSO 2de graad 3de graad
Studiegebied mechanica-elektriciteit
Elektromechanica - 6
Industriële onderhoudstechnieken - 7
Industriële wetenschappen - 6
Mechanische vormgevingstechnieken - 6
3de graad BSO 2de graad 3de graad
Studiegebied mechanica-elektriciteit
Elektrische installaties - 6
Fotolassen - 7
Industriële elektriciteit - 7
Lassen-constructie - 6