School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam Sint-Ursula Middenschool
einddatum 31/08/2006
instellingsnummer 110288
herstructureringen Defusie na fusie van 31765 op 01/09/1998
Defusie na fusie van 31781 op 01/09/1998
Opslorping naar 109843 op 01/09/2006