School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Secundaire Handelsschool Sint-Aloïsius
einddatum
31/08/2012
directeur
instellingsnummer
111691
verslagen
herstructureringen
  • Fusie naar 129411 op 01/09/2012