School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Provinciaal Technisch Instituut
adres
Graaf Karel de Goedelaan 7
8500 Kortrijk
telefoon
056 22 13 41
website
onderwijsnet
Officieel gesubsidieerd onderwijs
directeur
Francis Bruyneel
instellingsnummer
112318
herstructureringen
Fusie van 34777 op 01/09/1999
Fusie van 34728 op 01/09/1999
Afsplitsing naar 112557 op 01/09/1999

Vestigingen secundair onderwijs

1. Graaf Karel de Goedelaan 7, 8500 Kortrijk
1ste graad
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
Stem-technieken
Stem-technieken (toepassingsgericht)
Stem-wetenschappen (meer conceptueel)
2de en 3de graad BSO 2de graad 3de graad
studiegebied Mechanica-elektriciteit
Basismechanica 4 -
Industrieel onderhoud - 7
Omsteller verspaning/monteerder-afreg.DL (duaal leren) - 7
Werktuigmachines - 5-6
Andere studierichtingen
Elektriciteit 3 -
Mechanica 3 -
Textiel 3 -
studiegebied Textiel
Instellen van textielmachines - 7
Textiel 4 5-6
2de en 3de graad TSO 2de graad 3de graad
studiegebied Mechanica-elektriciteit
Elektriciteit-elektronica 4 5-6
Elektrische installatietechnieken - 5-6
Elektromechanica 4 5-6
Elektrotechnieken 4 -
Industriële wetenschappen 4 5-6
Mechanische technieken 4 -
Mechanische vormgevingstechnieken - 5-6
Andere studierichtingen
Elektrotechnieken 3 -
Mechanische technieken 3 -
Technologische wetenschappen 3 -
Textielontwerp en prototyping 3 -
Textielproductietechnieken 3 -
studiegebied Textiel
Textiel- en designtechnieken 4 5-6
Textielproduktietechnieken - 5-6
Textieltechnieken 4 -
2. Condédreef 10, 8500 Kortrijk
1ste graad
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
Stem-technieken
Stem-technieken (toepassingsgericht)
Stem-wetenschappen (meer conceptueel)
2de en 3de graad ASO 2de graad 3de graad
Andere studierichtingen
Natuurwetenschappen 3 -
studiegebied Algemeen secundair onderwijs
Wetenschappen 4 -
Wetenschappen-wiskunde - 5-6
2de en 3de graad BSO 2de graad 3de graad
studiegebied Land- en tuinbouw
Bloemsierkunst - 7
Dierenzorg - 5-6
Gespecialiseerde dierenverzorging - 7
Groenaanleg en -beheer duaal (duaal leren) - 5-6
Groendecoratie - 5-6
Plant, dier en milieu 4 -
Tuinaanleg en -onderhoud - 7
Tuinaanlegger-groenbeheerder duaal (duaal leren) - 7
Tuinbouw en groenvoorziening - 5-6
Andere studierichtingen
Plant, dier en milieu 3 -
2de en 3de graad TSO 2de graad 3de graad
studiegebied Land- en tuinbouw
Biotechnische wetenschappen 4 5-6
Dier- & landbouwtechnische wetenschappen - 5-6
Plant-, dier- en milieutechnieken 4 -
Planttechnische wetenschappen - 5-6
Andere studierichtingen
Biotechnologische wetensch. (domein L&T) 3 -
Plant-, dier- en milieutechnieken 3 -