School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Barnum - Klein Seminarie
einddatum
31/08/2005
instellingsnummer
117796
herstructureringen
Afsplitsing van 116822 op 01/09/2002
Defusie na fusie naar 123951 op 01/09/2005
Defusie na fusie naar 123968 op 01/09/2005