School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
viio 1
adres
Grootloonstraat 1 bus A bus A
3840 Borgloon
telefoon
012 67 06 70
onderwijsnet
Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur
Henri Bollen
instellingsnummer
118265
herstructureringen
Fusie van 38811 op 01/09/2003
Fusie van 38802 op 01/09/2003

Vestigingen secundair onderwijs

1. Grootloonstraat 1 bus A bus A, 3840 Borgloon
1ste graad
1ste leerjaar A
2A Economie en organisatie
2A Klassieke talen (Grieks en Latijn)
2A Maatschappij en welzijn
2A Moderne talen en wetenschappen
2A Stem-technieken (toepassingsgericht)
2A Stem-wetenschappen (meer conceptueel)
2de en 3de graad ASO 2de graad 3de graad
studiegebied Algemeen secundair onderwijs
Economie 4 -
Economie-moderne talen - 5-6
Humane wetenschappen 4 5-6
Latijn 4 -
Latijn-moderne talen - 5-6
Latijn-wiskunde - 5-6
Wetenschappen 4 -
Wetenschappen-wiskunde - 5-6
Andere studierichtingen
Economische wetenschappen 3 -
Humane wetenschappen 3 -
Latijn 3 -
Natuurwetenschappen 3 -
2de en 3de graad TSO 2de graad 3de graad
Andere studierichtingen
Bedrijf en organisatie 3 -
studiegebied Handel
Handel 4 5-6