School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Sint-Pietersinstituut Hoger Secundair Onderwijs
adres
Jubileumlaan 1
2300 Turnhout
telefoon
014 63 99 11
onderwijsnet
Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur
Greet Desair
bestuur
instellingsnummer
123588
verslagen

Vestigingen secundair onderwijs

1. Jubileumlaan 1, 2300 Turnhout
1ste graad
1ste leerjaar A
2A Economie en organisatie
2A Klassieke talen (Grieks en Latijn)
2A Maatschappij en welzijn
2A Moderne talen en wetenschappen
2de en 3de graad ASO 2de graad 3de graad
studiegebied Algemeen secundair onderwijs
Economie 4 -
Economie-moderne talen - 5-6
Grieks-Latijn 4 6
Humane wetenschappen 4 5-6
Latijn 4 -
Latijn-moderne talen - 5-6
Latijn-wiskunde - 5-6
Moderne talen-wetenschappen - 5-6
Wetenschappen 4 -
Wetenschappen-wiskunde - 5-6
Andere studierichtingen
Economische wetenschappen 3 -
Grieks-Latijn 3 -
Humane wetenschappen 3 -
Latijn 3 -
Moderne talen 3 -
Natuurwetenschappen 3 -