School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
KOGEKA 7
adres
Technische-Schoolstraat 52
2440 Geel
telefoon
014 57 85 50
onderwijsnet
Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur
Marc S'Jegers
instellingsnummer
123687
verslagen
herstructureringen
  • overheveling naar 116871 op 01/09/2014

Vestigingen secundair onderwijs

1. Technische-Schoolstraat 52, 2440 Geel
2de en 3de graad BSO 2de graad 3de graad
studiegebied Land- en tuinbouw
Dierenzorg - 5-6
Gespecialiseerde dierenverzorging - 7
Landbouw - 5-6
Plant, dier en milieu 4 -
Veehouderij en landbouwteelten - 7
Andere studierichtingen
Plant, dier en milieu 3 -
2de en 3de graad TSO 2de graad 3de graad
studiegebied Land- en tuinbouw
Biotechnische wetenschappen 4 5-6
Dier- & landbouwtechnische wetenschappen - 5-6
Plant-, dier- en milieutechnieken 4 -
Andere studierichtingen
Biotechnologische wetensch. (domein L&T) 3 -
Plant-, dier- en milieutechnieken 3 -
3. Schuttershof 2B, 2440 Geel
1ste graad
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
2A Stem-technieken (toepassingsgericht)
2B Stem-technieken