School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Hasp-O 5
adres
Diestersteenweg 146
3800 Sint-Truiden
telefoon
011 68 23 39
onderwijsnet
Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur
-Ingrid Steegen en Dorien Sybers - Lieve Nackom
instellingsnummer
123828

Vestigingen secundair onderwijs

1. Diestersteenweg 146, 3800 Sint-Truiden
1ste graad
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
2A Maatschappij en welzijn
2A Stem-technieken (toepassingsgericht)
2B Maatschappij en welzijn
2B Stem-technieken
2de en 3de graad doorstroomfinaliteit 2de graad 3de graad
Studiedomein land- en tuinbouw
Biotechnol.& chemische wet. (domein L&T) - 5
Biotechnologische wetensch. (domein L&T) 3-4 -
2de en 3de graad arbeidsmarktfinaliteit 2de graad 3de graad
Studiedomein land- en tuinbouw
Dierenzorg - 5
Plant, dier en milieu 3-4 -
Plant en milieu - 5
2de en 3de graad dubbele finaliteit (doorstroom en arbeidsmarkt) 2de graad 3de graad
Studiedomein land- en tuinbouw
Agrotechnieken plant - 5
Dierenverzorgingstechnieken - 5
Plant-, dier- en milieutechnieken 3-4 -
3de graad TSO 2de graad 3de graad
Studiegebied land- en tuinbouw
Biotechnische wetenschappen - 6
Dier- & landbouwtechnische wetenschappen - 6
Planttechnische wetenschappen - 6
3de graad BSO 2de graad 3de graad
Studiegebied land- en tuinbouw
Dierenzorg - 6
Gespecialiseerde dierenverzorging - 7
Tuinaanleg en -onderhoud - 7
Tuinbouw en groenvoorziening - 6
Tuinbouwproductie - 7
2. Kasteelstraat 53, 3800 Sint-Truiden
1ste graad
1ste leerjaar A
2A Economie en organisatie
2A Klassieke talen (Grieks en Latijn)
2A Moderne talen en wetenschappen
2A Sport
2de en 3de graad doorstroomfinaliteit 2de graad 3de graad
Studiedomein domeinoverschrijdend
Economie-Moderne talen - 5
Economie-Wiskunde - 5
Economische wetenschappen 3-4 -
Latijn 3-4 -
Latijn-Moderne talen - 5
Latijn-Wiskunde - 5
2de en 3de graad arbeidsmarktfinaliteit 2de graad 3de graad
Studiedomein economie en organisatie
Onthaal, organisatie en sales - 5
Organisatie en logistiek 3-4 -
2de en 3de graad dubbele finaliteit (doorstroom en arbeidsmarkt) 2de graad 3de graad
Studiedomein economie en organisatie
Bedrijf en organisatie 3-4 -
Bedrijfsorganisatie - 5
3de graad ASO 2de graad 3de graad
Studiegebied algemeen secundair onderwijs
Economie-moderne talen - 6
Economie-wiskunde - 6
Latijn-moderne talen - 6
Latijn-wiskunde - 6
3de graad BSO 2de graad 3de graad
Studiegebied handel
Kantoor - 6
Kantooradministratie en gegevensbeheer - 7
3de graad TSO 2de graad 3de graad
Studiegebied handel
Handel - 6