School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
GO! Koninklijk Atheneum Berchem
adres
Uitbreidingstraat 246
2600 Antwerpen
telefoon
03 239 00 23
onderwijsnet
Gemeenschapsonderwijs
directeur
Dirk BOEYE
instellingsnummer
125963

Vestigingen secundair onderwijs

1. Uitbreidingstraat 246, 2600 Antwerpen
Wil je voor schooljaar 2024-2025 inschrijven in deze vestigingsplaats voor 1A en/of 1B, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
1ste graad
1ste leerjaar A
2A Klassieke talen (Grieks en Latijn)
2A Moderne talen en wetenschappen
2de en 3de graad doorstroomfinaliteit 2de graad 3de graad
Studiedomein domeinoverschrijdend
Economie-Moderne talen - 5
Economie-Wiskunde - 5
Economische wetenschappen 3-4 -
Humane wetenschappen 3-4 5
Latijn 3-4 -
Latijn-Moderne talen - 5
Latijn-Wetenschappen - 5
Latijn-Wiskunde - 5
Moderne talen 3-4 5
Moderne talen-Wetenschappen - 5
Natuurwetenschappen 3-4 -
Wetenschappen-Wiskunde - 5
3de graad ASO 2de graad 3de graad
Studiegebied algemeen secundair onderwijs
Economie-moderne talen - 6
Economie-wiskunde - 6
Humane wetenschappen - 6
Latijn-moderne talen - 6
Latijn-wetenschappen - 6
Latijn-wiskunde - 6
Moderne talen-wetenschappen - 6
Wetenschappen-wiskunde - 6
2. Melgesdreef 113, 2170 Antwerpen
3de graad doorstroomfinaliteit 2de graad 3de graad
Studiedomein domeinoverschrijdend
Economie-Wiskunde - 5
Latijn-Wiskunde - 5
Moderne talen-Wetenschappen - 5
3de graad ASO 2de graad 3de graad
Studiegebied algemeen secundair onderwijs
Economie-wiskunde - 6
Moderne talen-wetenschappen - 6