School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Sint-Niklaasinstituut
adres
Bergense Steenweg 1421
1070 Anderlecht
telefoon
02 523 15 20
website
onderwijsnet
Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur
Gert Walravens
instellingsnummer
126029
herstructureringen
Defusie na fusie van 31948 op 01/09/2007
Defusie na fusie van 125138 op 01/09/2007

Vestigingen secundair onderwijs

1. Bergense Steenweg 1421, 1070 Anderlecht
Wil je voor schooljaar 2021-2022 inschrijven in deze vestigingsplaats voor 1A en/of 1B, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
1ste graad
1ste leerjaar A
Economie en organisatie
Klassieke talen (Grieks en Latijn)
2de en 3de graad ASO 2de graad 3de graad
studiegebied Algemeen secundair onderwijs
Economie 3-4 -
Economie-moderne talen - 5-6
Economie-wiskunde - 5-6
Humane wetenschappen 3-4 5-6
Latijn 3-4 -
Latijn-moderne talen - 5-6
Latijn-wetenschappen - 5-6
Latijn-wiskunde - 5-6
Moderne talen-wetenschappen - 5-6
Moderne talen-wiskunde - 6
Wetenschappen 3-4 -
Wetenschappen-wiskunde - 5-6