School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Heilige-Drievuldigheidscollege Eerstegraadschool
adres
Oude Markt 28
3000 Leuven
telefoon
016 22 27 92
onderwijsnet
Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur
Els Pitschon
instellingsnummer
126094
herstructureringen
Afsplitsing van 32995 op 01/09/2007

Vestigingen secundair onderwijs

1. Oude Markt 28, 3000 Leuven
Wil je voor schooljaar 2021-2022 inschrijven in deze vestigingsplaats voor 1A en/of 1B, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
1ste graad
1ste leerjaar A
Economie en organisatie
Klassieke talen (Grieks en Latijn)
Stem-wetenschappen (meer conceptueel)