School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
BenedictusPoort campus De Deyne
adres
Hundelgemsesteenweg 93
9050 Gent
telefoon
09 231 23 48
onderwijsnet
Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur
Dirk Flamant
instellingsnummer
126433
verslagen

Vestigingen secundair onderwijs

2. Hundelgemsesteenweg 93, 9050 Gent
Wil je voor schooljaar 2023-2024 inschrijven in deze vestigingsplaats voor 1A en/of 1B, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
1ste graad
1ste leerjaar A
2A Economie en organisatie
2A Maatschappij en welzijn
2de graad arbeidsmarktfinaliteit 2de graad 3de graad
Studiedomein maatschappij en welzijn
Zorg en welzijn 3-4 -
2de graad doorstroomfinaliteit 2de graad 3de graad
Studiedomein maatschappij en welzijn
Maatschappij- en welzijnswetenschappen 3-4 -
2de graad dubbele finaliteit (doorstroom en arbeidsmarkt) 2de graad 3de graad
Studiedomein maatschappij en welzijn
Maatschappij en welzijn 3-4 -
3de graad TSO 2de graad 3de graad
Studiegebied personenzorg
Gezondheids- en welzijnswetenschappen - 5-6
Sociale en technische wetenschappen - 5-6
Studiegebied chemie
Techniek-wetenschappen - 5-6
3de graad BSO 2de graad 3de graad
Studiegebied personenzorg
Kinderzorg - 7
Thuis- en bejaardenzorg/zorgkundige - 7
Verzorging - 5-6
3. Ebergiste De Deynestraat 2 bus A, 9000 Gent
Graadloos
Verpleegkunde HBO