School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
BenedictusPoort campus Ledeberg
adres
Hundelgemsesteenweg 93
9050 Gent
telefoon
09 231 23 48
onderwijsnet
Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur
Nele De Mol
instellingsnummer
126441
verslagen

Vestigingen secundair onderwijs

1. Hundelgemsesteenweg 93, 9050 Gent
Wil je voor schooljaar 2022-2023 inschrijven in deze vestigingsplaats voor 1A en/of 1B, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
1ste graad
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
2A Moderne talen en wetenschappen
2B Economie en organisatie - Kunst-creatie
2B Economie-organis. - Maatschappij-welzijn
2de en 3de graad ASO 2de graad 3de graad
studiegebied Algemeen secundair onderwijs
Economie-moderne talen - 5-6
Humane wetenschappen - 5-6
Wetenschappen-wiskunde - 5-6
2de en 3de graad BSO 2de graad 3de graad
Andere studierichtingen
Organisatie en logistiek 3 -
studiegebied Handel
Verkoop 4 5-6
Winkelbeheer en etalage - 7
2de en 3de graad TSO 2de graad 3de graad
Andere studierichtingen
Bedrijf en organisatie 3 -
Bedrijfswetenschappen 3 -
studiegebied Handel
Boekhouden-informatica - 5
Handel 4 5-6
Informaticabeheer - 5-6