School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
H. Kindsheid - Vrij Technisch Instituut
einddatum
31/08/2009
instellingsnummer
126771
herstructureringen
overheveling van 33977 op 01/09/2008
Defusie na fusie naar 127803 op 01/09/2009
Defusie na fusie naar 127795 op 01/09/2009
Afsplitsing van 111906 op 01/09/2008
overheveling van 111898 op 01/09/2008