School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Sint-Augustinusinstituut ASO
adres
Sint-Jacobstraat 12
3960 Bree
telefoon
089 46 19 26
onderwijsnet
Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur
Kurt Convents
instellingsnummer
126797
herstructureringen
Afsplitsing van 38844 op 01/09/2008

Vestigingen secundair onderwijs

1. Sint-Jacobstraat 12, 3960 Bree
2de en 3de graad ASO 2de graad 3de graad
studiegebied Algemeen secundair onderwijs
Economie 4 -
Economie-moderne talen - 5-6
Economie-wiskunde - 5-6
Humane wetenschappen 4 5-6
Latijn 4 -
Latijn-moderne talen - 5
Latijn-wiskunde - 5-6
Wetenschappen 4 -
Wetenschappen-wiskunde - 5-6
Andere studierichtingen
Economische wetenschappen 3 -
Humane wetenschappen 3 -
Latijn 3 -
Natuurwetenschappen 3 -