School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Sint-Ludgardisschool
adres
Maarschalk Gérardstraat 18
2000 Antwerpen
telefoon
03 233 93 20
onderwijsnet
Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur
Katelijne Pickery
instellingsnummer
127481
verslagen

Vestigingen secundair onderwijs

1. Maarschalk Gérardstraat 18, 2000 Antwerpen
Wil je voor schooljaar 2022-2023 inschrijven in deze vestigingsplaats voor 1A en/of 1B, dan moet je eerst aanmelden. Contacteer de vestigingsplaats voor meer informatie.
1ste graad
1ste leerjaar A
2A Economie en organisatie
2A Klassieke talen (Grieks en Latijn)
2A Maatschappij en welzijn
2A Moderne talen en wetenschappen
2A Stem-wetenschappen (meer conceptueel)
2de en 3de graad ASO 2de graad 3de graad
studiegebied Algemeen secundair onderwijs
Economie 4 -
Economie-moderne talen - 5-6
Economie-wiskunde - 5-6
Grieks-Latijn 4 5-6
Humane wetenschappen 4 5-6
Latijn 4 -
Latijn-moderne talen - 5-6
Latijn-wetenschappen - 5-6
Latijn-wiskunde - 5-6
Moderne talen-wetenschappen - 5-6
Wetenschappen 4 -
Wetenschappen-wiskunde - 5-6
Andere studierichtingen
Economische wetenschappen 3 -
Grieks-Latijn 3 -
Humane wetenschappen 3 -
Latijn 3 -
Moderne talen 3 -
Natuurwetenschappen 3 -
2de en 3de graad TSO 2de graad 3de graad
Andere studierichtingen
Bedrijfswetenschappen 3 -
Biotechnologische STEM-wetenschappen 3 -
studiegebied Chemie
Chemie - 5-6
Techniek-wetenschappen 4 5-6
studiegebied Handel
Handel 4 5-6