School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Heilige Kindsheid
adres
Wezestraat 2
8850 Ardooie
telefoon
051 74 46 84
onderwijsnet
Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur
Jo Willemyns
instellingsnummer
127795
verslagen

Vestigingen secundair onderwijs

1. Wezestraat 2, 8850 Ardooie
1ste graad
1ste leerjaar A
2de graad dubbele finaliteit (doorstroom en arbeidsmarkt) 2de graad 3de graad
Studiedomein maatschappij en welzijn
Maatschappij en welzijn 3-4 -
2de graad doorstroomfinaliteit 2de graad 3de graad
Studiedomein domeinoverschrijdend
Economische wetenschappen 3-4 -
Moderne talen 3-4 -
Natuurwetenschappen 3-4 -
Studiedomein maatschappij en welzijn
Maatschappij- en welzijnswetenschappen 3-4 -
3de graad TSO 2de graad 3de graad
Studiegebied personenzorg
Sociale en technische wetenschappen - 5-6
3de graad ASO 2de graad 3de graad
Studiegebied algemeen secundair onderwijs
Economie-moderne talen - 5-6
Economie-wiskunde - 5-6
Moderne talen-wetenschappen - 5-6
Wetenschappen-wiskunde - 5-6
2. Polenplein 23, 8800 Roeselare
3de graad TSO 2de graad 3de graad
Studiegebied personenzorg
Sociale en technische wetenschappen - 5