School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Heilige Kindsheid
adres
Wezestraat 2
8850 Ardooie
telefoon
051 74 46 84
onderwijsnet
Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur
Jo Willemyns
instellingsnummer
127795

Vestigingen secundair onderwijs

1. Wezestraat 2, 8850 Ardooie
1ste graad
1ste leerjaar A
2A Moderne talen en wetenschappen
2de en 3de graad dubbele finaliteit (doorstroom en arbeidsmarkt) 2de graad 3de graad
Studiedomein maatschappij en welzijn
Gezondheidszorg - 5
Maatschappij en welzijn 3-4 -
2de en 3de graad doorstroomfinaliteit 2de graad 3de graad
Studiedomein domeinoverschrijdend
Economie-Moderne talen - 5
Economie-Wiskunde - 5
Economische wetenschappen 3-4 -
Moderne talen 3-4 -
Moderne talen-Wetenschappen - 5
Natuurwetenschappen 3-4 -
Wetenschappen-Wiskunde - 5
Studiedomein maatschappij en welzijn
Maatschappij- en welzijnswetenschappen 3-4 -
Welzijnswetenschappen - 5
3de graad TSO 2de graad 3de graad
Studiegebied personenzorg
Sociale en technische wetenschappen - 6
3de graad ASO 2de graad 3de graad
Studiegebied algemeen secundair onderwijs
Economie-moderne talen - 6
Economie-wiskunde - 6
Moderne talen-wetenschappen - 6
Wetenschappen-wiskunde - 6
Vestigingsplaatsen
  • 2. Polenplein 23, 8800 Roeselare