School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Emmaüsinstituut@2
adres
Sint-Gerolflaan 20
9880 Aalter
telefoon
09 398 78 00
onderwijsnet
Vrij gesubsidieerd onderwijs
directeur
Birger Quintyn
leersteuncentrum
instellingsnummer
127977

Vestigingen secundair onderwijs

1. Sint-Gerolflaan 20, 9880 Aalter
1ste graad
1ste leerjaar A
1ste leerjaar B
2A Economie en organisatie
2A Maatschappij en welzijn
2A Stem-technieken (toepassingsgericht)
2A Stem-wetenschappen (meer conceptueel)
2B Stem-technieken
2de en 3de graad arbeidsmarktfinaliteit 2de graad 3de graad
Studiedomein stem
Mechanica 3-4 -
Mechanische vormgeving - 5
Onderhoudsmechanica auto - 5
2de en 3de graad doorstroomfinaliteit 2de graad 3de graad
Studiedomein economie en organisatie
Bedrijfswetenschappen 3-4 5
Studiedomein domeinoverschrijdend
Economie-Moderne talen - 5
Economie-Wiskunde - 5
Economische wetenschappen 3-4 -
Latijn 3-4 -
Latijn-Moderne talen - 5
Latijn-Wiskunde - 5
Moderne talen 3-4 5
Moderne talen-Wetenschappen - 5
Natuurwetenschappen 3-4 -
Wetenschappen-Wiskunde - 5
Studiedomein stem
Mechatronica - 5
Technologische wetenschappen 3-4 -
2de en 3de graad dubbele finaliteit (doorstroom en arbeidsmarkt) 2de graad 3de graad
Studiedomein economie en organisatie
Bedrijf en organisatie 3-4 -
Bedrijfsorganisatie - 5
Studiedomein stem
Elektrotechnieken 3-4 5
Mechanische technieken 3-4 -
Mechanische vormgevingstechnieken - 5
Graadloos
Onthaaljaar anderstalige nieuwkomer