School voor voltijds gewoon secundair onderwijs

naam
Sint-Ignatius
adres
Terhulpensesteenweg 708
3090 Overijse
telefoon
0486 29 53 68
onderwijsnet
Vrij gesubsidieerd onderwijs
status erkenning
Deze school wordt niet gefinancierd/gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid.
directeur
Jan Boons
instellingsnummer
131748

Vestigingen secundair onderwijs

1. Terhulpensesteenweg 708, 3090 Overijse
1ste graad
1ste leerjaar A
Klassieke talen (Grieks en Latijn)
Moderne talen en wetenschappen
2de en 3de graad ASO 2de graad 3de graad
studiegebied Algemeen secundair onderwijs
Economie 3-4 -
Grieks 3-4 -
Grieks-Latijn 3-4 -
Humane wetenschappen 3-4 5-6
Latijn 3-4 -
Latijn-moderne talen - 5-6